Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stilling som organist i Husumvold Kirke

Organist søges til Husumvold Kirke 

Om Husumvold Kirke

Da vores organist efter 40 års tjeneste går på pension, søger vi hermed ny organist med fuldtidsansættelse (37 timer om ugen) fra d. 1. januar 2022.

Vi lægger vægt på tillid, rummelighed og åbenhed. Her er en stærk prioritering af sang og musik i et godt arbejdsmiljø båret af glæde, udvikling og kvalitet. Vi er ”et hold” på tværs af faggrupper og med et menighedsråd, som støtter op.

Husumvold Kirkes tilbygning skal ombygges i 2022, men kirkerummet og menighedslokalerne vil være i brug i hele byggeperioden, og når byggeriet er færdigt, vil det bl.a. være med kontorplads til organisten.

Vi tilbyder

En arbejdsplads med et orgel fra 1976, bygget af Jensen og Thomsen og hovedrenoveret i 2011. Det har 15 stemmer, 2 manualer og pedal. I kirkerummet er der et Hornung & Møller-flygel, som jævnligt anvendes til koncerter, højmesser, børnegudstjenester o.a.

Et godt arbejdsmiljø med

 • dygtige herresangere
 • 2 fuldtidsansatte præster samt 2 deltidspræster på henholdsvis 50% og 40%
 • Kirketjener
 • Kordegn
 • Kommunikationsmedarbejder
 • børnekors- og babysalmesangsleder, som også medvirker ved gudstjenester for børn
 • deltidsansat (50%) organist, som forventes ansat i løbet af 2022 i samarbejde med vores nye organist

Derudover engagerede vikarer og frivillige og et engageret menighedsråd. 

Vi ønsker, at du er enten DOKS- eller PO-organist og

 • med højt fagligt niveau kan understøtte og lede menighedens salmesang – herunder til de mange bisættelser (op mod 100 årligt) og plejehjemsgudstjenester
 • med stor musikalsk spændvidde mestrer både det ældre og nyere repertoire
 •  er god til at akkompagnere sangere herunder vore dygtige solosangere både til højmesser og eftermiddagsmøder
 • kan spille fra både Koralbogen og Højskolesangbogen fra bladet på orgel såvel som på flygel
 • har lyst til at samarbejde om nye former for musikgudstjenester
 • er musikalsk leder for alle sangere og musikere tilknyttet kirken og evt. opretter et voksenkor
 • er tovholder i tilrettelæggelsen og afviklingen af kirkens koncerter og er medlem af kirkens aktivitetsudvalg  samt ORD&Musik-udvalget i samarbejde med Husum Kirke
 • har gode samarbejdsevner, er engageret, initiativrig og fleksibel hvad angår arbejdsopgaver og arbejdstid 

Vi er i øvrigt meget åbne for at høre om ideer og nye initiativer, som organisten har lyst til at arbejde med.

Prøvespil og ansættelsessamtaler afholdes d. 11. og 12. november.

Ansættelsen sker ved Husumvold Sogns Menighedsråd beliggende Gadelandet 25, 2700 Brønshøj.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7070fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfrist d. 25. oktober kl. 12.00

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Stig Boel, tlf. 24 42 03 95 eller kontaktperson Pia Hernvig, tlf. 24 60 12 81.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956 kr. – 415.012 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236 kr. Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.128,38 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910 kr. og 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg, som årligt udgør mellem 40.774,76 kr. og 63.328,65 kr., i stillingen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 305.799 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 321.291 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjenester ved 2-3 kirker/ 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjenester ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 944,37 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.